Hvis I som forældre står overfor, at jeres barn skal anbringes udenfor hjemmet, skal jeres bopælskommune tilbyde jer en støtteperson.

Det står i § 54 i Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge:


”Kommunen tilbyder forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet.”

 Formål:

Formålet er at jeg støtter jer som forældrene. Støtten skal være til gavn for jer og dermed for barnet eller den unge. Støtten skal ligeledes være til gavn for samarbejdet mellem jer og jeres barns anbringelsessted og kommunen.
Som Støtteperson er jeg uafhængig af kommunen, selv om jeg bliver aflønnet herfra.

Støttepersonens opgaver

Opgaverne aftales mellem forældrene og støttepersonen. Opgaverne kan f.eks. være:

  • At støtte jer i den svære situation, det er at få jeres barn anbragt.
  • At lytte og være der for jeres egen skyld.
  • At være med til at dække nogle behov, som I kan have som forældre under barnets anbringelse.
  • At være med til at styrke jeres kontakt og samarbejde med f.eks. kommunen og anbringelsesstedet.
  • At være til at styrke jeres involvering omkring barnet samt støtte jer i at fastholde kontakten med barnet.
  • At bidrage med viden om, hvilken regler Børne- og Familierådgivningen handler ud fra, og hvordan kommunen fungerer.
  • At deltage i møder og hjælpe med forberedelse og evaluering af et møde.
  • At hjælpe jer med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.

Kontakt:

Tlf.: 60 19 19 44

ps-konsulenterne@comxnet.dk